Me

Hình xăm ♥

Tình yên hai anh cũng rất cool ngầu,  Thầy Tiêu à.

https://www.wattpad.com/story/170225910-%C4%91am-m%E1%BB%B9-h%C3%ACnh-x%C4%83m